УБАВИНИТЕ НА МАЛЕШЕВИЈАТА

Тамо зората греит душата
И с’нце светло зајдвит в гората,
Тамо дарбите природна сила
Со с’та роскош ги растурила,
Бистро езеро гледаш белеит
Или од ветар сино – темнеит;
Поле погледниш или планина,
Сегде Божева је хубавина.

Тамо по срце в кавал да свирам,
С’нце да зајдвит, ја да умирам.


Константин Миладинов